Veľtrh nábytok a bývanie Nitra

Nitra

Finálna povrchová úprava stien výstavného stánku spoločnosti MSJ Nitra

Nasledujúca realizácia

Vínna pivnica Horný Smokovec