Hlinené a sádrové omietky

„Časom overené,zdraviu prospešné,prírodné materiály pre vaše steny“

Hlina nám ako stavebný materiál slúži od nepamäti . Hlinené omietky vytvárajú v interiéri zdravé životné prostredie s excelentnou mikroklímou. Z hliny môžeme pomocou šalovacích dielcov za použitia zeminy rôznej farby a frakcie vytvoriť nádherné vnútorné priečky bez akejkoľvek ďalšej úpravy. Sádrokartónové dosky môžeme nahradiť zdravšími hlinenými , vhodnými na suchú ekologickú pokládku .

Hlina nám poskytuje širokú škálu rôznych povrchových úprav; od čisto prírodnej farby, doplnenej sľudou , prípadne slamou, cez hladené stierky, hlinené farby, hladké i texturované s rôznou zrnitosťou , až po ušľachtilé hlinené štuky Edelputz , ktoré je možné zaleštiť prírodnými voskami .

Conluto

Conlino