Skulpturálne 3D steny

,,Nová dimenzia stien pre náročných“

Predstavuje jeden z vrcholov umenia našich majstrov. Tieto výnimočné steny sa stávajú šperkami v interiéroch klienta, ktorý chce naozaj niečo mimoriadne.

Produktová rada predstavuje systém obkladových stenových panelov, ktoré je možné umiestňovať od jednoduchých geometrických zostáv, až po komplexné jednoliate organické 3D štruktúry bez viditeľných spojov. Plynulosť spojov je dosahovaná zostavou presne odlievaných menších panelov, ktorých štruktúry v miestach styku plynule na seba naväzujú. Výsledný jednoliaty tvar je dosiahnutý aplikáciou niektorej z techník hladených stierok.

Armourcoat

Produktová rada predstavuje systém obkladových stenových panelov, ktoré je možné umiestňovať od jednoduchých geometrických zostáv, až po komplexné jednoliate organické 3D štruktúry bez viditeľných spojov. Plynulosť spojov je dosahovaná zostavou presne odlievaných menších panelov, ktorých štruktúry v miestach styku plynule na seba naväzujú. Výsledný jednoliaty tvar je dosiahnutý aplikáciou niektorej z techník hladených stierok.

ARMOURCOAT SCULPTURAL