Sheraton Hotel

Bratislava

Dodávka a inštalácia skulpturálneho obkladu stien Armourcoat Flowwave vo vstupných priestoroch hotela.

Použité techniky pre realizáciu

Nasledujúca realizácia

Veľtrh nábytok a bývanie Nitra

Nitra