Obývacia hala Poprad

Poprad

Úpravy stien kreatívnou technikou hladených stien Umelecká calcecruda

Použité techniky pre realizáciu

Nasledujúca realizácia

Penati Golf Resort

Šajdíkove Humence