Hotel Crowne Plaza

Bratislava

Úprava stien, dodávka tapiet a tapetovanie kongresiek London , salónov a Foyer Rome, Wienna, Budapest, Prague, Kyjev, Warsaw, Paris, Berlin, Bratislava, Businesscenter Foyer, reštaurácia hotela, sociálne zázemia verejných a kongresových priestorov.

Použité techniky pre realizáciu

Nasledujúca realizácia

Hotel Devín

Bratislava