Centrum lesnej pedagogiky – Krásne sady Mlynica

Mlynica

Dodávka a realizácia – Interiér – systém hlinených omietok a hlinených finálny povrchových úprav stien

Exteriér – Dodávka a realizácia systému paropriepustných fasád Novacolor Intosil fine.

dodávka a realizácia soklov z architekturálneho obkladového kameňa Geopietra

 

Nasledujúca realizácia

Chodov Praha

Praha