Alexandra Hotel

Púchov

Dodávka a inštalácia Sculpturálnej steny Armourcoat Jetstream v priestoroch lobby hotela.

Použité techniky pre realizáciu

Nasledujúca realizácia

Andeľs Praha

Praha